ActivityBased

I am a great believer that you need passion and energy to create a truly successful business.

[Richard Branson]

Activiteitgericht werken bevrijd mensen uit het keurslijf van het traditionele kantoor. We kiezen met wie, wanneer en waar we willen werken. Er ontstaan veel voordelen. Meer productiviteit en flexibiliteit, minder stress en ziekteverzuim. Kostenbesparing door minder ruimtegebruik en betere benutting van technologie.
Door de beweeglijkheid die ontstaat verdwijnen hinderlijke afdelings-grenzen en wordt samenwerken makkelijker.
En nu gezondheid in een nieuw perspectief is gekomen ligt daar wellicht wel de grootste winst. Door toepassing van hybride, activiteitgericht werken krijgen we meer beheersing over de dagspiegel, waardoor een gezonde leefstijl vloeiend ingepast kan worden. Zowel de individuele medewerker als de werkgever hebben baat bij een fitte en energieke organisatie. Last but not least resulteert dit alles in aantrekkelijk werkgeverschap.

Cre|ovate zorgt ook voor bewustwording en aandacht voor vitality, sustainability & health en zorgt voor inbedding in het nieuwe werkconcept