Hybride

The first step is to establish that something is possible; then probability will occur

[Elon Musk]

Medewerkers etaleerden tijdens Covid19 een hoge mate van betrokkenheid, veranderbereidheid en verantwoordelijkheidsbesef. Thuiswerken pakte verrassend goed uit voor productiviteit door een snelle adoptie van de technologie. De dagelijkse files waren verleden tijd. Wel kwam de sociale cohesie onder druk te staan net zoals de behoefte aan essentiële bijeenkomsten.
HYBRIDE werken is een nieuwe, flexibele balans tussen virtueel en fysiek werken met als uitgangspunt: digitaal eerst. Individueel werk, digitaal vergaderen en samenwerken doen we vanuit thuis, vanuit decentrale werklocaties of generieke cowerklocaties. Het tradionele kantoor verandert in een basiskamp gericht op cohesie en inhoud. Voor individueel werken is plek in de periferie daarvan.
Het activiteitgericht werkconcept (ActivityBased) faciliteert dit door activiteiten centraal te stellen en flexibiliteit in te bedden.
Cre|ovate implementeert het hybride, activitybased werkconcept met een participatieve aanpak en neemt uw organisatie mee naar een nieuwe manier van werken.

 ​    Meer informatie